Αναβιωτική Ομάδα

Για την παράδοσή μας οι ομάδες αναβίωσης αποτελούν ίσως το πιο νευραλγικό κομμάτι της διάσωσής της.
Οι αναβιωτές από την αγάπη τους για την ιστορία, αφιερώνουν προσωπικό χρόνο στην έρευνα και την μελέτη των ιστορικών γεγονότων αλλά και προσωπική εργασία για την προετοιμασία των εκδηλώσεων και τη συμμετοχή σε αυτές.
Στόχος της αναβιωτικής ομάδας του ομίλου είναι η αποτύπωση της ιστορίας της Κρήτης με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
Για το λόγο αυτό, η αυθεντικότητα διαδραματίζει τον πιο σημαντικό λόγο για την αναβιωτική μας ομάδα αποδίδει τιμές σε ιστορικές στιγμές και εθνικές επετείους.